Taisyklės

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS HUB VIDAUS TVARKOS

TAISYKLĖS

1. Darbo vieta

1.1. Turint nerezervuotą vietą, darbo pabaigoje, jo vieta turi likti nepriekaištingai švari.

1.2. Turint rezervuotą vietą, galima palikti savo asmeninius daiktus ir susikurti jaukesnę bei mielesnę savo akiai darbovietės atmosferą. Bendrai, pasibaigus darbo dienai prašome palikti savo darbo vietą tvarkingą, t.y. tokią, kokią ją radote atėję (kavos/arbatos puodeliai, šiukšlės tikrai nepageidaujami).

2. Saugumas

2.1. Kiekvieną rytą, atėjus, prašome patikrinti/išjungti signalizaciją (dėl kodo bei platesnio paaiškinimo kreiptis į administratorių).

2.2. Paskutinysis išeinantis iš patalpų privalo patikrinti, ar uždaryti visi langai, užrakinti patalpas ir įjungti signalizaciją. Jeigu išeinate labai vėlai ar savaitgalį, būtina užrakinti raktu ir lauko duris.

2.3. Norint ateiti savaitgalį, prašome informuoti administratorių.

Kadangi VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS HUB erdvė yra bendra, svarbu prižiūrėti savo ir aplinkinių daiktus. HUB galima rasti bendrajam naudojimui skirtą įrangą, multimedijos projektorių, fotoaparatą ir pan. Prireikus tam tikros įrangos ar pagalbos ja naudojantis, prašome kreiptis į HUB administratorių; bei pasinaudojus ja, grąžinti viską į savo vietas.

3. Teikiamos paslaugos

3.1. Internetas

Bevielis/laidinis tinklas. Interneto srautus prašome naudoti tik darbo reikmėms (filmų siuntimais ir pan. prašome užsiimti namuose).

3.2. Faksas

Suteikiama galimybė naudotis fakso paslauga – aparatas stovi pirmame aukšte, administracijoje. Numeris fakso gavimui: +370 41 595501.

3.3. Kopijavimas/spausdinimas/skenavimas

HUB yra suteiktas kopijavimo, spausdinimo ir skanavimo kodas, kuriuo galima pasinaudoti su pirmame aukšte esančiu spausdinimo aparatu. Dėl kodo reikia kreiptis į HUB administratorių.

3.4. Posėdžių kambariai/konferencijų salė

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS HUB nariai turi galimybę naudotis ŠVĮ patalpose esančiais posėdžių kambariais bei konferencijų sale (už nedidelį papildomą mokestį), tačiau juos būtina iš anksto rezervuotis pas administratorę.

Sąskaitos, jų apmokėjimas

2014 m. naudojimasis HUB patalpomis yra nemokamas. Ateityje numatoma, kad kiekvieno mėnesio pradžioje bus pateikiamos sąskaitos už paslaugas bei biuro/virtualaus biuro nuomą (į paslaugų sąskaitą taip pat įeina fakso paslaugos, kopijavimo/spausdinimo ir skenavimo išlaidos ir kitos paslaugos, pasirinktos ir raštu užsakytos pagal Paslaugos teikėjo kainoraštį). Už biuro/virtualaus biuro nuomą sumokama per mėnesį nuo sąskaitos gavimo pradžios.

4. Pietūs

4.1. Virtuvėlė

Karštiems gėrimams prašome atsinešti savo puodelį. Jei naudojate bendrus įrankius ir indus, pasinaudoję išplaukite ne tik savo, bet ir svečių. Taip pat prašome nuvalyti stalą, prie kurio valgėte, Virtuvėlėjė, kurioje galima tiek gamintis maistą, tiek pietauti. Prašome prižiūrėti ir neapleisti šaldytuvo – išmesti nebetinkamą naudojimui maistą. Popierinės atliekos ir laikraščiai dedami į atskirą dėžę perdirbimui! Nereikalingas kartono ar popieriaus dėžes prašome nunešti į specialų  šiukšlių konteinerį, esantį vidiniame kieme prie įstaigos garažo..

5. Informacijos viešinimas

Galimi variantai:

5.1. Narių sąrašas

5.2. Naujienų skelbimas (www.svi.lt )

6. Iniciatyvos

Skatiname aktyviai dalyvauti VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS HUB dvasios ir atmosferos kūrime, kadangi kokią susikursime, tokioje bendradarbiausime. Nebijokite drąsiai reikšti savo nuomonę, siūlyti idėjas, organizuoti renginius, ieškoti partnerių bei rėmėjų, kadangi HUB‘as – puiki vieta žinioms, mokslui bei inovacijoms.