Pirmieji žingsniai į viešumą

hub

VŠĮ Šiaulių verslo inkubatorius įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano 11 Savivaldybės veiklos programos 02 tikslo „Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais“, 2014 metų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos plano 02 02 uždavinio „Skatinti savivaldybės bendradarbiavimą su vietos bendruomene“ 02 02 03 priemonę „Įgyvendinti jaunimo verslumo skatinimo programą“. Šiaulių miesto puslapyje pateiktas straipsnis apie šios programos įgyvendinimą ir hub’o veiklą.